Näkökulmia

15.04.2019 03:40
Hallitus valmistelee kymmenien miljardien hävittäjäkonehankintaa ja päätös on määrä tehdä 2021. Uusien hävittäjien hankintakustannuksiksi on arvioitu 7–10 miljardia euroa, jokaa vastaa lähes viidesosaa valtion talousarvion menoista. Vaikka hankinta ajoittuu kymmenen vuoden ajalle, se tarkoittaa valtion velkaantumista ja leikkauspaineita muille yhteiskunnan osa-alueille, kuten sote- menoihin, ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä koulutukseen. 
12.04.2019 12:24
 Vaalirauhan rikkominen kertoo pyrkimyksistä äänten hiljentämiseen. Kyse on poliittisesta väkivallasta. On aika puuttua. Ei anneta valtaa vihan ja pelon ympärille rakennetulle käsitykselle todellisuudesta. Annetaan jokaiselle mahdollisuus tuntea kuuluvansa osaksi yhteiskuntaa. Annetaan äänemme kuulua. Tänä keväänä on kahdet vaalit. Äänestämällä voimme kertoa, että emme hyväksy muiden hiljentämistä ja väkivaltaa. Lopulta olemme kaikki ihmisiä, jotka elävät yhdessä tässä maailmassa. Yhdessä voimme tehdä maailmasta paremman paikan jokaiselle elää. Annetaan äänemme rauhalle.
29.03.2019 09:07
Antimilitaristinen ja pasifistinen rauhanjärjestö Sadankomitea on ollut mukana epätasa-arvoisen ja yhteiskuntaa militarisoivan yleiseksi kutsutun asevelvollisuuden vastustamisessa jo vuosikymmeniä. Asevelvollisuus on vanhanaikainen, miehiä juridisen sukupuolensa perusteella syrjivä ja tehoton tapa syytää yhteistä rahaa väärään paikkaan. Sadankomitea on rakentanut oman mallinsa vuonna 2010. Malli olisi sovellettavissa myös tähän hetkeen pienin muokkauksin.
28.03.2019 11:12
Sadankomitea on itselleni tärkeä rauhanjärjestö vaikuttavan rauhantyönsä takia. Aikoina, kun ilmastonmuutos vaikuttaa koko maapalloomme, ei rauhaa voi ottaa itsestäänselvyytenä. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt konfliktien juurisyihin ja pian enenevässä määrin muuttoliikkeisiin. Kuivuus ja elinkeinojen vaikeutuminen ajavat ihmisiä liikkeelle synnyinseuduiltaan.
27.03.2019 03:39
”Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista”, sanotaan, mutta onko se todella. Se riippuu politiikan tekijästä. Vaaleissa ja vaalien välillä politiikan tekijöihin vaikuttaa hyvin suuri joukko erilaisia eturyhmien sekä teollisuuden alojen toimijoita. He saattavat tehdä vaikutustyötään kulisseissa, mutta onnistuvat lobbaamaan itselleen mieluisia lakeja läpi. Sitten on tahoja, jotka yrittävät lobata ympäristönsuojelun, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolesta. Kenen etua he ajavat? Mitä he siitä saavat? Aivan oikein; eivät henkilökohtaisesti välttämättä mitään.
18.03.2019 05:02
Hae nyt Sadankomitean rauhanlähettiläskoulutukseen! Vuoden kestävässä koulutuksessa perehdytään rauhankysymyksiin ja erilaisiin rauhantyön muotoihin. Koulutuksen päätteeksi jokaista nuorta autetaan löytämään oma tapansa edistää rauhaa. Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden tavata eri järjestöissä ja muissa tahoissa toimivia rauhantyöntekijöitä.
28.02.2019 11:27
Toiminta rauhanjärjestössä avasi silmäni sille, miten me tarvitsemme vahvempaa kansainvälistä yhteistyötä ja piirsi minulle kuvan siitä, että suurimmat haasteet ovat sellaisia, joihin yksikään maa ei voi yksin vastata. Rauhan suurimmat haastajat ovat ilmastonmuutos ja solidaarisuuden puutos ihmisten keskuudessa. Opin sen, että parasta turvallisuuspolitiikkaa on toimiva ja oikeudenmukainen sosiaalipolitiikka. Olen Sadankomitean jäsen, sillä ajattelen, että rauhantyö on nyt vielä ajankohtaisempaa kuin aiemmin.
25.02.2019 08:46
Olen viettänyt elämästäni yli kahdeksan vuotta ulkosuomalaisena, neljässä maassa, kolmella mantereella. Näiden vuosien aikana olen ehtinyt kuulla kaikenlaisia näkemyksiä ja kysymyksiä Suomesta, mutta yksi yleisimmistä liittyi ehdottomasti suomalaiseen koulutukseen. Olen käynyt lukemattomia keskusteluja aiheesta ja aina tuntenut suurta ylpeyttä suomalaisesta peruskoulujärjestelmästä, mutta viime vuosina mieleeni on hiipinyt pelko ja huoli. Mitä koulutusjärjestelmällemme on tapahtumassa? Millaista koulutuspolitiikkaa meillä todellisuudessa tehdään?
30.01.2019 10:49
Rauha on perusedellytys oikeudenmukaisuudelle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Vaikka sotia usein perustellaankin niiden oikeudenmukaisuudella, niistä kärsivät eniten sivulliset, joilla ei ole mitään tekemistä konfliktin syttymisen kanssa. Siksi puheet sotien oikeudenmukaisuudesta ovat vähintäänkin kyseenalaisia. Sodat aiheuttavat kärsimystä suoraan, minkä lisäksi kaikki asevarusteluun käytetyt resurssit ovat pois ilmastonmuutoksen kaltaisten globaalien ongelmien ratkaisusta.
28.01.2019 11:54
Oireellista on, että sen enempää luvan peruuttamista kuin aseen väliaikaista haltuunottoa käsittelevissä pykälissä tai niiden perusteluissa ei sanallakaan viitata lähisuhdeväkivaltaan. Eikä laissa edes esitetä poliisille oikeutta tarkastaa, että aseita säilytettäisiin asianmukaisesti. Hallituksen esityksessä ampuma-aselaiksi on musta aukko lähisuhdeväkivallan osalta. Mikäli lakia ei eduskuntakäsittelyn aikana korjata, saamme jatkossakin lukea uusista tapauksista, joissa mies pitkään jatkuneen henkisen ja fyysisen väkivallan jälkeen on ensiksi ampunut vaimonsa ja sen jälkeen itsensä, koska poliisilla ei ole ollut riittävää syytä peruuttaa aselupaa tai ottaa asetta haltuunsa.

Sivut