Arktisen alueen turvallisuus

Arktiksen painoarvo maailmanpolitiikassa jatkaa kasvuaan - elämme eräänlaista arktista aikakautta. Vuosina 2017 - 2019 aihe on Suomessa erityisen ajankohtainen: onhan Suomi Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa.

"Arktisen alueen turvallisuus" pureutuu aiheeseen laajan turvallisuuden näkökulmasta, sekä globalisaatioon ja uusien toimijoiden alueelle tuomiin riskeihin. Kirjassa pohditaan erityisesti Kiinan - uuden merkittävän arktisen toimijan - roolia alueella. Kiinan arktisen toiminnan lähempi tarkastelu tarjoaa näkökulmia sekä arktisiin mutta myös globaaleihin turvallisuusuhkiin kasvaneen keskinäisriippuvuuden, Trumpin valtakauden, Kiinan nousun ja Ukrainan kriisin jälkeisen Venäjä–Kiina-yhteistyön määrittämässä maailmassa. Kirjassa pohditaan myös mm. Suomen ja EU:n Arktis-politiikkaa.

Julkaisu on tuotettu osana Ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen tukemaa Arktisen alueen turvallisuus -hanketta. Leo Mechelin säätiö on tukenut julkaisun painamista.