Rauhanpolitiikkaa

Sadankomitea osallistuu aktiivisesti suomalaiseen ja kansainväliseen turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen keskusteluun. Sadis pyrkii mahdollisimman tehokkaasti vaikuttamaan siihen, että myös muut kuin militaristiset ratkaisut olisivat turvallisuudesta puhuttaessa esillä.

Julkaisut

Julkaisu, 29.11.2017 04:15
"Arktisen alueen turvallisuus" pureutuu aiheeseen laajan turvallisuuden näkökulmasta, sekä globalisaatioon ja uusien toimijoiden alueelle tuomiin riskeihin. Kirjassa pohditaan erityisesti Kiinan - uuden merkittävän arktisen toimijan - roolia alueella. Kiinan arktisen toiminnan lähempi tarkastelu tarjoaa näkökulmia sekä arktisiin mutta myös globaaleihin turvallisuusuhkiin kasvaneen keskinäisriippuvuuden, Trumpin valtakauden, Kiinan nousun ja Ukrainan kriisin jälkeisen Venäjä–Kiina-yhteistyön määrittämässä maailmassa. Kirjassa pohditaan myös mm. Suomen ja EU:n Arktis-politiikkaa.
Julkaisu, 5.12.2016 01:36
Artikkelikokoelma Euroopan yhteinen(?) puolustus arvioi Euroopan unionin yhteisen puolustuksen eri elementtejä laajan turvallisuuden näkökulmasta. Kyse ei ole vain sotilaallisesta toiminnasta vaan myös esimerkiksi kriisinhallinnasta tai ilmastonmuutokseen varautumisesta.  
Julkaisu, 20.09.2015 04:49
Sadankomitea julkaisi Gandhi-päivänä, kansainvälisenä väkivallattomuuden päivänä, antimilitaristisen sarjakuva-antologian. Rauhan Tiellä - antimilitaristisia sarjakuvia nostaa esiin kriittisiä näkökulmia rauhaan, turvallisuuteen, asevarusteluun sekä rypäle- ja ydinasekysymyksiin. Runolliset, vaativat, niin tiukkaa faktaa sisältävät kuin tulevaisuuskuvia maalaavat sarjakuvat herättävät ajattelemaan ja rohkaisevat toimimaan.
31.10.2018 02:18
Liityin jäseneksi osallistuttuani rauhanlähettiläskoulutukseen. Koulutuksen aikana opin valtavasti kansalaisjärjestöjen työstä, ihastuin asiantuntemukseen, jota rauhantekijöiltä löytyi ja innostuin siitä elämänilosta, mikä ihmisistä huokui. Opin, kuinka pitkäjänteistä rauhantyö on ja annan arvostukseni kaikille, jotka ovat tehneet vuosia töitä, jotta saisimme elää paremmassa maailmassa. Olemme kaikki ihmisiä ja olemme täällä yhdessä. Siksi rauhantyötä tarvitaan.
29.10.2018 01:25
Minä uskon oman esimerkin voimaan. Miten paljon enemmän asioita voidaankaan muuttaa kiltteydellä, toisten ihmisten huomioon ottamisella. Pahat teot synnyttävät pahoja tekoja, hyvät hyviä. Tämä pätee niin kodeissa, työpaikoilla kuin yhteiskunnassakin. "Äiti, mä en ainakaan halua ikinä sotia, siinähän voi sattua jotain!", sanoo pieni poikani minulle. Niinpä. Juuri näin yksinkertaisia asiat pohjimmiltaan ovat. Gandhin sanoin: ole itse se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa.
24.10.2018 04:00
Sadankomitea antoi 19.10.2018 Eduskunnan suurelle valiokunnalle lausunnon liittyen Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen. Sadankomitea ymmärtää turvallisuuden laaja-alaisesti. Konflikteilla on aina taloudelliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset syyt, joiden ratkaiseminen on edellytys konfliktin ratkaisemiselle. Tästä syystä lausuntomme käsittelee myös ilmastonmuutosta, EU:n arvopohjaa ja verokikkailua, koska niillä kaikilla on myös turvallisuuspoliittinen ulottuvuus.