Rauhanpolitiikkaa

Sadankomitea osallistuu aktiivisesti suomalaiseen ja kansainväliseen turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen keskusteluun. Sadis pyrkii mahdollisimman tehokkaasti vaikuttamaan siihen, että myös muut kuin militaristiset ratkaisut olisivat turvallisuudesta puhuttaessa esillä.

Julkaisut

Julkaisu, 29.11.2017 04:15
"Arktisen alueen turvallisuus" pureutuu aiheeseen laajan turvallisuuden näkökulmasta, sekä globalisaatioon ja uusien toimijoiden alueelle tuomiin riskeihin. Kirjassa pohditaan erityisesti Kiinan - uuden merkittävän arktisen toimijan - roolia alueella. Kiinan arktisen toiminnan lähempi tarkastelu tarjoaa näkökulmia sekä arktisiin mutta myös globaaleihin turvallisuusuhkiin kasvaneen keskinäisriippuvuuden, Trumpin valtakauden, Kiinan nousun ja Ukrainan kriisin jälkeisen Venäjä–Kiina-yhteistyön määrittämässä maailmassa. Kirjassa pohditaan myös mm. Suomen ja EU:n Arktis-politiikkaa.
Julkaisu, 5.12.2016 01:36
Artikkelikokoelma Euroopan yhteinen(?) puolustus arvioi Euroopan unionin yhteisen puolustuksen eri elementtejä laajan turvallisuuden näkökulmasta. Kyse ei ole vain sotilaallisesta toiminnasta vaan myös esimerkiksi kriisinhallinnasta tai ilmastonmuutokseen varautumisesta.  
Julkaisu, 20.09.2015 04:49
Sadankomitea julkaisi Gandhi-päivänä, kansainvälisenä väkivallattomuuden päivänä, antimilitaristisen sarjakuva-antologian. Rauhan Tiellä - antimilitaristisia sarjakuvia nostaa esiin kriittisiä näkökulmia rauhaan, turvallisuuteen, asevarusteluun sekä rypäle- ja ydinasekysymyksiin. Runolliset, vaativat, niin tiukkaa faktaa sisältävät kuin tulevaisuuskuvia maalaavat sarjakuvat herättävät ajattelemaan ja rohkaisevat toimimaan.
30.01.2019 10:49
Rauha on perusedellytys oikeudenmukaisuudelle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Vaikka sotia usein perustellaankin niiden oikeudenmukaisuudella, niistä kärsivät eniten sivulliset, joilla ei ole mitään tekemistä konfliktin syttymisen kanssa. Siksi puheet sotien oikeudenmukaisuudesta ovat vähintäänkin kyseenalaisia. Sodat aiheuttavat kärsimystä suoraan, minkä lisäksi kaikki asevarusteluun käytetyt resurssit ovat pois ilmastonmuutoksen kaltaisten globaalien ongelmien ratkaisusta.
28.01.2019 11:54
Oireellista on, että sen enempää luvan peruuttamista kuin aseen väliaikaista haltuunottoa käsittelevissä pykälissä tai niiden perusteluissa ei sanallakaan viitata lähisuhdeväkivaltaan. Eikä laissa edes esitetä poliisille oikeutta tarkastaa, että aseita säilytettäisiin asianmukaisesti. Hallituksen esityksessä ampuma-aselaiksi on musta aukko lähisuhdeväkivallan osalta. Mikäli lakia ei eduskuntakäsittelyn aikana korjata, saamme jatkossakin lukea uusista tapauksista, joissa mies pitkään jatkuneen henkisen ja fyysisen väkivallan jälkeen on ensiksi ampunut vaimonsa ja sen jälkeen itsensä, koska poliisilla ei ole ollut riittävää syytä peruuttaa aselupaa tai ottaa asetta haltuunsa.
19.12.2018 11:11
Psykoterapia puhuttaa. Heinäkuussa 2018 Suomen mielenterveysseura otti vaalitavoitteekseen psykoterapian saatavuuden parantamisen. Tavoitteena on saada kuukauden psykoterapiatakuu osaksi tulevaa sote-uudistusta. Marraskuussa viikolla 48 vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson, otti eduskunnan kyselytunnilla esille psykoterapian saatavuuden sekä kuvasi nykyistä prosessia psykoterapiaan pääsystä.