www.sadankomitea.fi

Sadankomitea on pasifistinen ja antimilitaristinen rauhanjärjestö, jolle rauha on ainoa ratkaisu.

Sadankomitea on antimilitaristinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton rauhanjärjestö. Sadankomitea tekee työtä, jotta Suomi olisi aktiivinen rauhan edistäjä, sillä rauha on edellytys ihmisten hyvinvoinnille. Siksi Sadankomitean mielestä yhteisiä resursseja tulee käyttää globaalien haasteiden, kuten sosiaalisen eriarvoisuuden, luonnonvarojen ehtymisen ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi asevarustelun sijaan. Myös Suomen turvallisuus riippuu siitä, miten näitä ongelmia onnistutaan ratkaisemaan maailmanlaajuisesti ja paikallisesti. Sadankomitea on edistänyt osaltaan rauhaa jo vuodesta 1963.

Tappajarobotit ovat tappavaa voimaa käyttäviä autonomisia asejärjestelmiä. Ne pystyvät liikkumaan, valitsemaan kohteensa ja ampumaan täysin itsenäisesti. Robottiaseet edustavat sodankäynnin teknologioiden kehitystä: ne eivät vielä juuri ole käytössä, mutta useat valtiot kehittävät niitä. Katso suomenkielinen infovideomme tappajarobotteihin liittyvistä eettisistä ongelmista.

"EU:n asedirektiivi lähes valmis - Suomen kärkitavoitteet saavutetaan", lukee valtioneuvoston verkkosivuilla 16. joulukuuta julkaistun tiedotteen otsikossa. Otsikon perusteella voisi päätellä, että itseään rauhantahtoisena valtiona pitävä Suomi olisi tukenut unionin asedirektiivin tiukentamista. Näin ei kuitenkaan ole, hallitus päinvastoin iloitsee siitä, että alun perin tiukkaa direktiiviesitystä on onnistuttu vesittämään.

17.02.2017 -
09:15 to 16:30

Tampereen yliopiston rauhantutkimuksen, politiikan tutkimuksen ja sosiaalitieteiden opiskelijat järjestävät englanninkielisen rauhantutkimuksen konferenssin, jossa opiskelijat esittelevät omaa tutkimustaan.

Rauhantyö on työtä, jolla on hyvin moninaiset kasvot. Se voi olla korkealla poliittisella tasolla tapahtuvaa vaikuttamista tai ruohonjuuritason toimintaa. Se voi olla tiedon levittämistä, tuottamista tai sen toimeenpanemista.

Rauhantyö näyttää siltä kuin tekijänsä, ja juuri sinun intoasi ja taitojasi tarvitaan. Sadankomitean toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki kiinnostuneet, ja 50-vuotiaan järjestön jäsenkirjo onkin varsin laaja. Jäsenyys ja toimintaan osallistuminen voivat kulkea käsi kädessä, mutta voit myös osallistua kaikkeen toimintaan liittymättä jäseneksi tai olla jäsen yksinkertaisesti kannattaaksesi rauhantyötä. Valinta on sinun! Sadankomitealla on kuitenkin tarjota monenlaista kiinnostavaa tekemistä heille, jotka haluavat tehdä konkreettisia tekoja rauhan eteen.

Tilaa uutiskirje

* Vaadittu tieto

Helsingissä sijaitsevaa Rauhanasemaa on sanottu Itä-Pasilan kauneimmaksi rakennukseksi. Se on vanha puuasema, joka on tänäpäivänä rauhantyön toimintakeskus ja kaikille avoin kokous- ja juhlapaikka.

www.rauhanasema.fi

Instagram

Instagram

Vuosi sitten aloitin rauhanpalkinnon luovutuspuheen lyhyellä katsauksella maamme pakolaiskeskusteluun ja polttopulloiskuihin vastaanottokeskuksiin. Pakolaisuus on edelleen vahvasti esillä julkisuudessa, ja kuluneen vuoden aikana pakolaisvastaiset asenteet ovat pikemminkin koventuneet kuin lientyneet.

Artikkelikokoelma Euroopan yhteinen(?) puolustus arvioi Euroopan unionin yhteisen puolustuksen eri elementtejä laajan turvallisuuden näkökulmasta. Kyse ei ole vain sotilaallisesta toiminnasta vaan myös esimerkiksi kriisinhallinnasta tai ilmastonmuutokseen varautumisesta.
 

Tiedote 6.12.2016 13:30

Rauhanjärjestö Sadankomitean rauhanpalkinto luovutettiin tänä vuonna Kyyjärven kunnalle tunnustuksena kunnan ja kuntalaisten hyvästä asennemuutoksesta. Kuntalaisten suhtautuminen turvapaikanhakijoihin on vuoden aikana muuttunut vastaanottokeskuksen vastustamisesta turvapaikanhakijoiden näkemiseen kunnan voimavarana.

Tietoa aseidenriisunnasta

Sadankomitea tekee työtä aseidenriisunnan edistämiseksi monissa eri kampanjoissa. Tälle sivulle on koostettu linkkilistaa aiheeseen liittyvään tietoon suomeksi ja englanniksi. Linkkejä löytyy esimerkiksi rypäle- ja ydinaseista sekä pienaseista, autonomisista asejärjestelmistä ja sotilasmenoista.

Linkkilistaan...