www.sadankomitea.fi

Sadankomitea on pasifistinen ja antimilitaristinen rauhanjärjestö, jolle rauha on ainoa ratkaisu.

Sadankomitea on antimilitaristinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton rauhanjärjestö. Teemme työtä, jotta Suomi olisi aktiivinen rauhan edistäjä, sillä rauha on edellytys ihmisten hyvinvoinnille. Sadankomitean mielestä yhteisiä resursseja tulee käyttää globaalien haasteiden, kuten sosiaalisen eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi asevarustelun sijaan. Suomenkin turvallisuus riippuu siitä, miten näitä ongelmia onnistutaan ratkaisemaan maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.

Pitkään valmisteltu ampuma-aselain uudistus eteni eilen, kun valtioneuvoston yleisistunto antoi eduskunnalle asiasta hallituksen esityksen. Ampuma-aselain päätarkoitus on Euroopan unionin ampuma-asedirektiivin kansallinen toimeenpano, ja ampuma-asedirektiivin keskeinen tavoite on aseturvallisuuden parantaminen.

"Nuoria rauhan ihmisiä tarvitaan kehittämään yhteiskuntaamme ja takaamaan rauhan säilyminen myös tulevaisuudessa. Toivomme, että tämä kansalaisyhteiskunnasta tuleva näkemys nuorista näkyy myös Ulkoministeriön kirjoittamassa lopullisessa toimintaohjelmassa." Nora Luoma kirjoittaa blogissaan Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman edistämisestä Suomessa

23.10.2018 - 18:00 to 20:00

Ryhmä aktiivisia kansalaisia ja asiantuntijoita järjestää kaikille avoimen tapahtuman, jossa käsitellään Jemenin konfliktia, kriisin taustoja sekä Suomen ja EU:n roolia rauhanprosessissa. Tapahtuma tarjoaa tietoa ajankohtaisesta tilanteesta ja vaikuttamiskeinoista. Puhujissa mm. Sadankomitean puheenjohtaja Timo Mielonen.

Rauhanjärjestöt ovat pettyneitä rauhantyön valtionavuista hallituksen talousarvioesityksessä ensi vuodelle. Valtakunnallisten rauhanjärjestöjen avustamiseen esitetään vain 300 000 euroa, mikä on noin neljänneksen vähemmän kun kuluvana vuonna.

Rauhantyö näyttää siltä kuin tekijänsä, ja juuri sinun intoasi ja taitojasi tarvitaan. Sadankomitean toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki kiinnostuneet, ja 50-vuotiaan järjestön jäsenkirjo onkin varsin laaja. Jäsenyys ja toimintaan osallistuminen voivat kulkea käsi kädessä, mutta voit myös osallistua kaikkeen toimintaan liittymättä jäseneksi tai olla jäsen yksinkertaisesti kannattaaksesi rauhantyötä. Valinta on sinun! Sadankomitealla on kuitenkin tarjota monenlaista kiinnostavaa tekemistä heille, jotka haluavat tehdä konkreettisia tekoja rauhan eteen.

Tilaa uutiskirje

 
 
Sadankomitean uutiskirjeestä saat kuukausittain tietoa ajankohtaisesta rauhantyöstä Suomessa ja maailmalla sekä tulevista tapahtumista.

Uutiskirjeen tilaukseen pääset tästä:

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeen rekisteriseloste

Helsingissä sijaitsevaa Rauhanasemaa on sanottu Itä-Pasilan kauneimmaksi rakennukseksi. Se on vanha puuasema, joka on tänäpäivänä rauhantyön toimintakeskus ja kaikille avoin kokous- ja juhlapaikka.

www.rauhanasema.fi

Instagram

 

Instagram

Heidi Nummi oli Sadankomiteassa viestintäharjoittelussa touko - kesäkuussa 2018. Hänen tehtäviinsä kuuluivat tapahtumiin ja vaikuttamistyöhön liittyvässä viestinnässä avustaminen, tapahtumajärjestelyjä sekä juttujen kirjoittamista rauhanlehtiin. "Harjoittelu auttoi hahmottamaan kansalaisjärjestökenttää sekä kansalaisjärjestötyön roolia yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa", Heidi kirjoittaa. Lue harjoittelukertomuksesta lisää Heidin kokemuksista Sadankomiteassa.

Sadankomitea etsii viestintä- tai kaupalliselle alalle suuntautunutta harjoittelijaa syksylle 2018. Harjoittelijan tehtävinä ovat viestinnän ja varainhankinnan avustavat tehtävät. Harjoittelija osallistuu teemapäivien ja tapahtumien markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen ja on mukana Sadankomitean varainhankintaviestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi tehtäviin kuuluu tapahtuma- ja verkkoviestintää sekä tapahtumajärjestelyissä ja toimistotehtävissä avustamista.

Sadankomitea antoi elokuussa 2018 lausuntoja puolustusministeriölle, sisäministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle. Lausunnot koskivat siviilipalveluslakia, Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttamista koskevaa lainsäädäntöä, vapaaehtoista maanpuolustusta sekä ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamista.

Tietoa aseidenriisunnasta

Sadankomitea tekee työtä aseidenriisunnan edistämiseksi monissa eri kampanjoissa. Tälle linkkilistalle on koostettu aseidenriisuntatietoa sekä suomeksi että englanniksi.

Linkkilistaan...